Organizátoří Plzeňského Barcampu

Naši pomocnící

Chceš použít naše logo? plzenskybarcamp.cz/logo

Fakturační údaje

TechHeaven z.ú., Cukrovarská 2996/23, 301 00 Plzeň
IČ: 06358012, DIČ: CZ06358012
zapsaný v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddílu U, vložce 133.