Napsali o druhém Plzeňském Barcampu

Blogy a články

Fotografie a fotky

Video

Napsali o prvním Plzeňském Barcampu

Zmínky o Plzeňském Barcampu, první události podobného druhu na západě:

Blogy a články

Deníky a noviny

Fotografie a fotky

TV a video